Välkommen till Saco-S-rådet vid Umeå universitet

Hjärtligt välkommen hit till oss på Saco-S-rådet vid Umeå universitet. Vi är glada över att du har hittat hit till oss!

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlade organisationen för fackligt organiserade akademiker.
Saco-S är förhandlingsorganisation för statliga anställda akademiker.

Saco-S-rådet är det gemensamma organet för samtliga Saco-förbund vid Umeå universitet. Alla Saco-förbund har rätt till en representant i rådet, denna rättighet utnyttjas dock inte av alla. Saco-S-rådet har också en styrelse som bl a har till uppgift är att utse förtroendemän inom respektive fakultet.

När du vill ha hjälp ska du i första hand vända dig till din fackliga förtroendeman eller ditt arbetsplatsombud.

Denna hemsida är främst till för att DU ska hitta rätt om du behöver hjälp i någon facklig fråga.


Aktuellt just nu

For English see below.

Till Saco-medlemmar vid Umeå universitet

Det lokala löneavtalet mellan Umeå universitet och Saco-S samt ett avtal om lönesättning av doktorander är nu klart. Dessa finns att läsa på under Lagar & avtal i menyn ovan.

Bifogat detta meddelande finns ett underlag där du redovisar dina prestationer under perioden 1 oktober 2017-30 september 2018. Vi behöver underlaget för att på bästa sätt kunna företräda dig under individförhandlingarna som pågår från 1 november till den 30 november. Observera att det eventuella underlag som du skickar till din arbetsgivare inte kommer oss tillhanda.

Skicka underlaget senast 27 oktober till saco@adm.umu.se eller Saco-S kansli, Akademiska hus. Umeå universitet. 901 87 Umeå.

Har du frågor kan du vända dig till någon av oss på Saco-S-rådets kansli - telefon 786 53 65.

>> Underlag för lönerevision 2018 (word)

 

To Saco members at Umeå University

The local salary agreement between Umeå University and Saco-S is now completed as well as a salary agreement for PhD-students. You can read these collective agreements at Lagar och avtal, in the menu above.

Attached you will find a form entitled “Basis for salary revision 2018”, which we would like you to fill in and return to us. This document provides us with information about your achievements that will be valuable for us in the individual salary negotiations with employer representatives that take place in November and December 2018. It is very important that each member provide an account of achievements during the period 1 October 2017-30 September 2018. This information is necessary in order for Saco's negotiators to represent each member in the best possible way during the salary negotiations.

Please return the Basis for salary revision 2018 to us by latest 27 October via e-mail to saco@adm.umu.se or a hard copy to Saco-S office, Akademiska hus. Umeå universitet, 901 87 Umeå.

If you have any questions, please contact Saco-S office - phone 090-786 53 65.

>> Basis for salary revision 2018 (word)


Kalender hösten 2018


 

Blänkare från Saco-S-rådet

 

Därför ska man vara med i facket

I Sverige regleras det mesta som rör arbetslivet i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Kollektivavtal är överenskommelser mellan fackliga organisationer och arbetsgivare, för oss med statlig anställning företrädd av Statens arbetsgivarverk. Tack vare att så många är med i facket kan kollektivavtal förhandlas fram som ger arbetstagare bättre villkor.

Läs mer

Arbetsmiljöombud

På varje institution eller motsvarande ska det finnas ett arbetsmiljöombud som ska företräda alla anställda i arbetsmiljöfrågor. Valbar person ska vara medlem i ett Saco-förbund eller Seko och ST/LF och inte ha arbetsledande funktion, dvs ej prefekt, studierektor, enhets- eller avdelningschef eller liknande. Ett arbetsmiljöombud utses av de anställda och valet rapporteras på en särskild blankett till de fackliga organisationerna. De i sin tur anmäler arbetsmiljöombudet som facklig förtroendeman till arbetsgivaren.

Läs mer

 

Samverkansavtal

Umeå universitet ett nytt samverkansavtal. Avtalets syfte är att arbetsplatsen ska "präglas av dialog, delaktig och god arbetsmiljön". Till avtalet finns instruktioner för allt från medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar till samverkansgrupper på lokal, fakultets- och central nivå.

Det nya samverkansavtal som inkluderar arbetsmiljöfrågor har börjat gälla från 2013-07-01.

Läs mer under Lagar & avtal

 

Bättre skydd för tillsvidareanställd

När institutionen får ekonomiska problem är det oftast den med tidsbegränsad anställning som inte får något nytt förordnande. Den tidsbegränsat anställde har inte någon uppsägningstid utan anställningen upphör då förordnandetiden slutar. Arbetsgivaren behöver bara informera en månad innan att inget nytt förordnande kommer att ges.
Läs mer

 

Oförsäkrad vid arbete under semester och kompledighet

På universitets hemsida för anställda hittar man följande text under "Försäkringar".

"Observera att under semester eller kompensationsledighet gäller ej personskadeavtalet eller arbetsskadeförsäkringen. Detta innebär att om en olycka drabbar en anställd med semester som ändå befinner sig på arbetsplatsen så räknas inte detta som en arbetsskada. En privat olycksfallförsäkring är då nödvändig. "

Om du måste utföra enstaka arbetsuppgifter under ledigheten se till att du har en skriftlig bekräftelse från din arbetsgivare om att "bryta" semestern för att tillfälligt återgå i arbete, för att personskadeavtalet och arbetsförsäkringen ska gälla.

 

Information for postgraduate students/researchers

You will find some of the information about your rights as a postgraduate student/researcher at Umeå University here.