Välkommen till Saco-S-rådet vid Umeå universitet

Hjärtligt välkommen hit till oss på Saco-S-rådet vid Umeå universitet. Vi är glada över att du har hittat hit till oss!

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlade organisationen för fackligt organiserade akademiker.
Saco-S är förhandlingsorganisation för statliga anställda akademiker.

Saco-S-rådet är det gemensamma organet för samtliga Saco-förbund vid Umeå universitet. Alla Saco-förbund har rätt till en representant i rådet, denna rättighet utnyttjas dock inte av alla. Saco-S-rådet har också en styrelse som bl a har till uppgift är att utse förtroendemän inom respektive fakultet.

När du vill ha hjälp ska du i första hand vända dig till din fackliga förtroendeman eller ditt arbetsplatsombud.

Denna hemsida är främst till för att DU ska hitta rätt om du behöver hjälp i någon facklig fråga.


Aktuellt just nu


Val av arbetsplatsombud för perioden 1/7 2019 – 30/6 2021

Det är dags för val av arbetsplatsombud på din institution/arbetsplats för kommande mandat-period 2019-07-01 – 2021-06-30.

Inför valet skall medlemmar som tillhör ett Saco-förbund sammankallas till ett möte för att gemensamt utse ombud. Valbar person ska vara medlem i ett Saco-förbund och inte ha arbetsledande funktion, dvs ej prefekt, studierektor, enhets- eller avdelningschef e.dyl.

Val bör ske snarast. Behöver ni hjälp av oss med e-postlistor eller annat kontakta er fakultetsansvarig, se under Kontakta oss.

När val genomförts meddelar ni oss genom att skicka in nedanstående blankett till Saco-S-rådet.

>>Nomineringsblankett ArbetsplatsombudKalender våren 2019


 

Blänkare från Saco-S-rådet

 

Därför ska man vara med i facket

I Sverige regleras det mesta som rör arbetslivet i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Kollektivavtal är överenskommelser mellan fackliga organisationer och arbetsgivare, för oss med statlig anställning företrädd av Statens arbetsgivarverk. Tack vare att så många är med i facket kan kollektivavtal förhandlas fram som ger arbetstagare bättre villkor.

Läs mer

Arbetsmiljöombud

På varje institution eller motsvarande ska det finnas ett arbetsmiljöombud som ska företräda alla anställda i arbetsmiljöfrågor. Valbar person ska vara medlem i ett Saco-förbund eller Seko och ST/LF och inte ha arbetsledande funktion, dvs ej prefekt, studierektor, enhets- eller avdelningschef eller liknande. Ett arbetsmiljöombud utses av de anställda och valet rapporteras på en särskild blankett till de fackliga organisationerna. De i sin tur anmäler arbetsmiljöombudet som facklig förtroendeman till arbetsgivaren.

Läs mer

 

Samverkansavtal

Umeå universitet ett nytt samverkansavtal. Avtalets syfte är att arbetsplatsen ska "präglas av dialog, delaktig och god arbetsmiljön". Till avtalet finns instruktioner för allt från medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar till samverkansgrupper på lokal, fakultets- och central nivå.

Det nya samverkansavtal som inkluderar arbetsmiljöfrågor har börjat gälla från 2013-07-01.

Läs mer under Lagar & avtal

 

Bättre skydd för tillsvidareanställd

När institutionen får ekonomiska problem är det oftast den med tidsbegränsad anställning som inte får något nytt förordnande. Den tidsbegränsat anställde har inte någon uppsägningstid utan anställningen upphör då förordnandetiden slutar. Arbetsgivaren behöver bara informera en månad innan att inget nytt förordnande kommer att ges.
Läs mer

 

Oförsäkrad vid arbete under semester och kompledighet

På universitets hemsida för anställda hittar man följande text under "Försäkringar".

"Observera att under semester eller kompensationsledighet gäller ej personskadeavtalet eller arbetsskadeförsäkringen. Detta innebär att om en olycka drabbar en anställd med semester som ändå befinner sig på arbetsplatsen så räknas inte detta som en arbetsskada. En privat olycksfallförsäkring är då nödvändig. "

Om du måste utföra enstaka arbetsuppgifter under ledigheten se till att du har en skriftlig bekräftelse från din arbetsgivare om att "bryta" semestern för att tillfälligt återgå i arbete, för att personskadeavtalet och arbetsförsäkringen ska gälla.

 

Information for postgraduate students/researchers

You will find some of the information about your rights as a postgraduate student/researcher at Umeå University here.