Bättre skydd för tillsvidareanställd

När institutionen får ekonomiska problem är det oftast den med tidsbegränsad anställning som inte får något nytt förordnande. Den tidsbegränsat anställde har inte någon uppsägningstid utan anställningen upphör då förordnandetiden slutar. Arbetsgivaren behöver bara informera en månad innan att inget nytt förordnande kommer att ges.

Den tillsvidareställde har däremot ett bättre skydd. Vid uppsägning skall turordningskretsar upprättas och hela universitetet räknas då som arbetsplats. Den som varit anställd länge kan ha upp till ett helt års uppsägningstid. Under denna tid har man rätt till ledighet för att t ex söka nytt jobb eller för att gå någon kurs som behövs för att man skall vara mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Under uppsägningstiden får man också full lön.

Givetvis är det mycket enklare för arbetsgivaren att avsluta en tidsbegränsad anställning än att säga upp en tillsvidareanställning. Universiteten motiverar ofta den tidsbegränsade anställningen med att man har en osäker ekonomisk situation och inte törs anställa personalen tillsvidare. Dessutom säger man sig ofta inte ha tid att genomföra ett ansökningsförfarande där de sökande prövas i konkurrens.

Det är motsägelsefullt att universitet som vill värna om högsta kvalitet på sin verksamhet inte tar allvarligare på anställningsprocessen utan snabbt tillsätter tjänster utan ett riktigt konkurrensförfarande. Både den anställde och arbetsgivaren borde vara vinnare i en seriös anställningsprocess där tillsvidareanställning är det naturliga och tidsbegränsning undantaget.

Eva Norling
Berit Bergström
Saco-rådet