Därför ska man vara med i facket

I Sverige regleras det mesta som rör arbetslivet i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Kollektivavtal är överenskommelser mellan fackliga organisationer och arbetsgivare, för oss med statlig anställning företrädd av Statens arbetsgivarverk. Tack vare att så många är med i facket kan kollektivavtal förhandlas fram som ger arbetstagare bättre villkor. Genom våra kollektivavtal har vi bland annat längre semester, högre ersättning vid föräldraledighet, komplettering av a-kasseersättningen och tjänste-/avtalspension. Ett exempel på detta är sju veckors semester för stora delar av de universitetsanställda. Det är två veckors betald semester utöver vad semesterlagen föreskriver! Arbetstidsavtal, förmånligt pensionsavtal med möjlighet till delpension och avtal om övertidsersättning är andra exempel. . Många av de förmåner som vi tar för självskrivna är ett resultat av det långsiktiga arbetet som facket bedriver genom förhandlingar. Alla dessa förmåner är ständig föremål för omförhandlingar d.v.s. arbetsgivaren vill försämra villkoren. 

Det man oftast tänker på är att facket förhandlar löner och ser till att lagar och avtal följs om risk för övertalighet uppstår. Det är mycket viktiga arbetsuppgifter för facket men medlemskapet är också en försäkring om något skulle hända som rör din anställning. Skulle du råka i tvist med arbetsgivaren eller om problem uppkommer på din arbetsplats får du kostnadsfri förhandlingshjälp. Som medlem får du juridisk hjälp av någon av Sacos jurister, kunniga i arbetsrätt och villkoren inom högskola och universitet.  Denna juridiska hjälp är kostnadsfri för medlemmar, vilket kan jämföras med att anlita en advokat privat. Det kostar mycket och dessutom är sådana jurister sällan specialiserade inom arbetsrätt. Dessutom erbjuder ditt Saco-förbund andra försäkringar för dina privata behov, som blir billigare eftersom de tecknas kollektivt.
Den som är medlem i en facklig organisation har större möjligheter att påverka arbetsgivarens beslut eftersom inflytandereglerna är kopplade till de kollektivavtal som finns på arbetsplatsen och utövas av facket. Vid Umeå universitet regleras inflytandefrågan i det lokala kollektivavtalet Samverkan för utveckling.

Saco-S bevakar att lagar och avtal följs på arbetsplatsen. Demokrati, likabehandling och en god arbetsmiljö är områden som facket särskilt ska granska och övervaka. Vid nyanställningar och löneinplaceringar kan vi hjälpa till med information och rådgivning. Den som är medlem i en facklig organisation blir automatiskt bunden av kollektivavtalet och kan själv göra gällande sina rättigheter i enlighet med avtalet.

Med jämna mellanrum, oftast årligen, förhandlas lönerna vid universiteten. Saco-S förhandlar fram både centrala och lokala avtal. Vi förhandlar även varje medlems lön. Saco-S har lyckats bra i sina förhandlingar och jämför man med icke fackligt anslutna så har medlemmarna fått mer i plånboken. Fler medlemmar borde hör av sig till oss, vi kan hjälpa till med mer än många tror. Ensam är inte stark. Det lönar sig att vara medlem i ett Saco-förbund.