Arbetsplatsombud 2017-2019

 

Mandatperiod för arbetsplatsombud är 2017-07-01--2019-06-30.*


Humanistiska fakulteten  
Estetiska ämnen vakant
Idé- och samhällsstudier vakant
Kultur och medievetenskaper Merja Ellefson, ankn 5726
Språkstudier Ingmarie Mellenius, ankn 7707
   
Medicinsk-odontologisk fakultet  
Farmakologi o neurovetenskap vakant
Folkhälsa o klinisk medicin Tobias Näslund, tel 785 19 64
Intergrativ medicinsk biologi vakant
Klinisk mikrobiologi Nitesh Mistry
Klinisk vetenskap Per Lundgren, tel 785 21 58
Kirurgisk o perioperativ vetenskap vakant
Medicinsk biovetenskap vakant
Medicinsk kemi och biofysik vakant
Molekylärbiologi Sven Bergström, tel 785 67 26
Odontologi Majid Ebrahimi, tel 785 60 65
Omvårdnad vakant
Samhällsmedicin och rehabilitering vakant
Strålningsvetenskaper vakant
   
Samhällsvetenskaplig fakultet  
EDÅ/Cedar Mattias Sandström , ankn 9840
Geografi och ekonomisk historia  
- ekonomisk historia Hans Jörgensen, ankn 5505
- kulturgeografi Carina Keskitalo, ankn 508
Handelshögskolan Peter Franck, ankn 5884
Handelshögskolan Erik Lindberg, ankn 5058
Informatik Dan Johansson
Juridik Johan Holm, ankn 6168
Kostvetenskap vakant
Psykologi Fredrik Sjödin, ankn 9409
Pedagogik Thomas Bäck, ankn 7909
Socialt arbete Katarina Andersson, ankn 6415
Sociologi Ragnar Lundström, ankn 7854
Statsvetenskap Jessika Wide, ankn 9542
Tillämpad utbildningsvetenskap Gunnar Wästle, ankn 9523
   
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet  
Arkitekthögskolan
Sara Thor
Datavetenskap
Johan Eliasson, ankn 6945
Designhögskolan Peter Lundholm, ankn 7036
Ekologi, miljö- och geovetenskap David Hall
Fysik Claude Dion, ankn 5043
Fysiologisk botanik Benedicte Albrectsen, ankn 7011
Kemi Lars Backman, ankn 5847
Kemi Karina Persson, ankn 5926
Matematik och matematisk statistik Håkan Lindkvist, ankn 6332
Molekylärbiologi Sven Bergström, tel 785 67 26
Naturvetenskapernas och
matematikens didaktik, NMD


Jenny Sullivan Hellgren
, ankn 9592

Tillämpad fysik och elektronik (TFE) vakant
Umeå Marina Forskningscentrum Nina Dagberg, ankn 7987
Umeå Marina Forskningscentrum Joakim Ahlgren, ankn 7978
   
Universitetsförvaltningen  
IT-stöd och systemutveckling Risto Järvi, ankn 7347
IT-stöd och systemutveckling Jonas Lilja, ankn 5807
Kommunikationsenheten Jonas Lidström, ankn 8802
Studentcentrum Karina Arvidsson, ankn 7118
   
Övriga  
Universitetsbiblioteket Maria Nordgren, ankn 9491
Universitetsbiblioteket Stefan Fleig, ankn 5998
Universitetsbiblioteket Helena Lindblom, ankn 9182
Universitetsbiblioteket David Södermark, ankn 5401
Universitetsbiblioteket/Forskningsarkivet Anders Johansson, ankn 5914
Universitetspedagogik och lärandestöd UB:s arbetsplatsombud ansvarar t.v.

* Om ett arbetsplatsombud tillsätts under gällande mandatperiod gäller uppdragen från
den dagen ombudet blivit valt fram till sista dag i gällande mandatperiod.

Har du frågor om val arbetsplatsombud, kontakta Saco-S-rådet!

 

Handbok för arbetsplatsombud

=> Nomineringsblankett för arbetsplatsombud 2017-2018
      Blanketten används även vid fyllnadsval under perioden.