Kontakta oss


Kontakta i första hand den förtroendeman som har hand om ärenden på just din fakultet.
Alla telefonnummer börjar på 090-786..., nedan hittar du endast anknytningarna.

Är du osäker på vem du ska kontakta så ring kansliet 090-786 53 65.
Om vi inte har möjlighet att svara skicka ett mejl till saco@adm.umu.se så återkommer vi.

Saco-S-rådets kansli är beläget på Artedigränd 4, i samma hus som Akademiska Hus men på baksidan (bakom KBC).

Fackliga förtroendemän

Ansvarsområden Anknytning

Berit Bergström

SULF:s ombudsman. Humanistiska fakulteten 5365

Barbro Biström

Förvaltningen
5153

Christina Boström

Förvaltningen, Universitetsservice, Arbetsmiljökommittén.
Anmälan av arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud.
9060
Inger Ekman Humanistiska fakulteten 9093

Timo Hellström

Medicinska fakulteten 5069
Carl-Magnus Häggström Lärarhögskolan, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 5069
Carina Keskitalo Förvaltningen 5068
Håkan Lindkvist Ordförande Saco-S-rådet 9670
Per Lundgren Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten 9670
Johan Pålsson Samhällsvetenskapliga fakulteten, vice ordförande 9093
Charlott Nyman Samhällsvetenskapliga fakulteten 5068