Saco-S-rådet vid Umeå universitet verksamhetsperiod 2018-05-17 – 2019-05-31

   
Saco-S-rådets stadgar
Verksamhetsberättelse 2018-2019
   
   

Akademikerförbundet SSR

 
Inger Ekman Socialt arbete
   
Civilekonomerna (CR)  
Ingen representant utsedd  
   
DIK  
Helena Lindblom Universitetsbiblioteket
Stefan Fleig Universitetsbiblioteket
Maria Nordgren Universitetsbiblioteket
   
Förbundets Sveriges
arbetsterapeuter (FSA)
 
Maria Sperens Samhällsmedicin och rehabilitering
   
Jusek  
Ingen representant utsedd  
   
Fysioterapeuterna  
Ulrika Aasa Samhällsmedicin och rehabilitering
   
Lärarnas riksförbund (LR)  
Timo Hellström Tillämpad utbildningsvetenskap
   
Kyrkans Akademikerförbund  
Ingen representant utsedd  
   
Naturvetarna  
Benedicte Albrectsen Fysiologisk botanik
   
SRAT  
Ingen representant utsedd.  
   
Sveriges arkitekter  
Carl-Johan Vesterlund Arkitekthögskolan
   
Sveriges farmaceuter  
Helena Norberg Farmakologi och klinisk neurovetenskap
   
Sveriges ingenjörer  
Risto Järvi IT-stöd och systemutveckling
Ingemar Fällman HPC2N
Per Hörnblad IT-stöd och systemutveckling
Åke Brännström Matematik och matematisk statistik
Maria Edblom Tauson IT-stöd och systemutveckling
   
Sveriges läkarförbund  
Thomas Brännström Meidicinsk biovetenskap
Pontus Karling Folkhälsa och klinisk medicin
   
Sveriges psykologförbund  
Karin Edholm Psykologi
   
Sveriges skolledarförbund  
Ingen representant utsedd.  
   
Sveriges tandläkarförbund (STF)  
Majid Ebrahimi Odontologi
   
Sveriges veterinärförbund  
Anders Thornell Kansliet för medicin
   
SULF
 
Barbro Biström Pedagogik
Berit Bergström SULF
Christina Boström Statsvetenskap
Per Boström Språkstudier
Johan Eliasson Datavetenskap
Peter Franck Handelshögskolan
Barbara Giles EMG
Elin Granholm Samhällsmedicin och rehabilitering
Carl-Magnus Häggström Tillämpad utbildningsvetenskap
Hans Jörgensen Geografi och ekonomisk historia
Carina Keskitalo Geografi och ekonomisk historia
Håkan Lindkvist Matematik och matematisk statistik
Per Lundgren Klinisk vetenskap
Ingmarie Mellenius Språkstudier
Charlott Nyman Sociologi
Tobias Näslund Folkhälsa och klinisk medicin
Karina Persson Kemi
Johan Pålsson Tillämpad fysik och elektronik
Louise Rönnqvist Psykologi
Anna Sjödin Kostvetenskap
Jenny Sullivan Hellgren Ntv och mat didaktik
Åsa Tieva Kostvetenskap